Je bent leerkracht en je start weer een nieuw schooljaar en daar zit dat ene kind. Je leest de overdracht nog eens door en doet wat de leerkracht voor je deed. De aanpak kost meer energie dan je hebt. Je hebt immers nog 25 andere kinderen voor wie je je in wilt zetten om er een leerzaam en leuk jaar van te maken.

 

Je ziet dat het kind extra aandacht vraagt bij de uitleg of juist helemaal geen uitleg wil. Je merkt dat hij storend of wellicht zelfs agressief gedrag vertoont. Hij lijkt verveeld of misschien is hij juist onzichtbaar in de klas?

 

Je hebt geprobeerd om dit met de ouders te bespreken en/of met de IB-er op te pakken, maar het leidt nog niet tot een resultaat waar jij en de rest van de klas baat bij hebben of je loopt zelfs vast in de gesprekken met de ouders.

 

òf....

 

Als leerkracht heb je inmiddels de juiste tools in handen om het meer- of hoogbegaafde kind tot leren te bewegen, echter je hoort van het kind of de ouders dat zij thuis wél vastlopen en je wilt ze verwijzen naar een plek waar zij terecht kunnen.