Een ergotherapeut probeert om iemand zo zelfstandig mogelijk te laten leven, wonen en werken en gaat samen met een persoon die om ondersteuning vraagt op zoek naar mogelijkheden die daaraan bijdragen.

 

Mensen kunnen zowel lichamelijke als psychische belemmeringen ervaren.

 

Een ergotherapeut kijkt daarbij naar een persoon als geheel met zijn talenten, mogelijkheden en beperkingen. Wonend in een bepaalde omgeving te midden van zijn eigen netwerk van familie en vrienden en met eigen interesses en hobbies.

 

Vanuit dat complete beeld wordt gewerkt aan de doelen die iemand zelf heeft om zo zelfstandig mogelijk te zijn.